Skip to Content

ברוכים הבאים למערך לימודי החוץ - האוניברסיטה הפתוחה

  • שייכות לאוניברסיטה הפתוחה - האוניברסיטה הגדולה בישראל
  • מגוון תחומי תוכן - לימודי תעודה, קורסים מקצועיים, השתלמויות והעשרה.
  • מרצים - צוות מרצים בעל רקע אקדמי
  • ערך מוסף - מגוון קורסים המעניקים נקודות זכות להמשך לימודים לתואר אקדמי באוניברסיטה הפתוחה.
  • הטבות לחיילים - מגוון קורסים מוכרים לצרכי פיקדון

תחומי לימוד

מערך לימודי החוץ של האוניברסיטה הפתוחה הוא הגוף המוביל בתחום ההדרכות המשלב תחומי תוכן שונים:

Back to top