קורס הכשרה ליועצי נישואין ומשפחה


220 שעות לימוד


מרכז י.נ.ר
Y.N.R Center


בית הדפוס 30 מרכז ספיר 1/36 בנין 1 קומה 3 גבעת שאול, ירושלים
סניף י.נ.ר במרכז: ברוך הירש 14, בני ברק


התוכנית מיועדת למנחי משפחה המוסמכים על ידי אגף שפ"י במשרד החינוך, שסיימו לפחות שתי שנות לימוד (620 שעות), אשר כללו לימודים עיוניים ופרקטיקום - הדרכה קבוצתית לעבודה מעשית בהנחיית משפחה.

מטרת קורס יועצי נישואין ומשפחה


העמקת הידע התאורטי והמעשי בעבודה עם זוגות, והכשרה לייעוץ נישואין ומשפחה.

תוכנית הלימודים כוללת את יחידות הלימוד הבאות:


 • יחידה א': פרקטיקום למתקדמים, סוגיות נבחרות

 • מטרות הקורס


  להרחיב ולהעמיק את הידע המקצועי, וכן לשפר ולייעל את הכישורים ואת יכולות ההנחיה והייעוץ ליחידים ולזוגות תוך העלאת המודעוּת עצמית כמנחה - במטרה להפוך את הייעוץ לתהליך חווייתי ואפקטיבי שיניע את מקבלי הייעוץ לבצע שינויים חיוביים, להעשיר את הקשר הזוגי, ולהעמיק את המחויבות לברית הנישואין.

  אוריינטציה כללית


  האוריינטציה המכוונת קורס זה, יסודה בשני גורמים עיקריים:
  א. האמונה היהודית ביכולות הבחירה שיֵש לאדם ביחס לחייו, לעמדותיו ולהתנהגותו.
  ב. מרכזיותו של המנחה כגורם המניע שינוי, צמיחה והעשרה.
  ג. על המנחה להכשיר עצמו מבחינה אישית, ולהגיע לרמה גבוה של מודעוּת לעצמו בתהליך הייעוץ וההנחיה, מעֵבֶר להכשרתו המקצועית, על מנת שיוכל להועיל ולחולל שינוי.

  דרכי ההוראה בקורס יועצי נישואין ומשפחה


  קורס זה כולל שלושה מרכיבים, ששילובם תורם להשגת המטרות:
  1. ניתוח והדרכה קבוצתית של תהליכי אבחון והנחיה של מקרים מעבודתם המעשית של המנחים.
  2. פעילות של סימולציות ומשחקי תפקידים לשם העשרת מיומנויות הייעוץ וההנחיה.
  3. בחינה מקרוב של ה"אדם" שבמנחה ("נשמת המטפל").

  דרישות הקורס


  נוכחות ב-80% מן השיעורים לפחות, והשתתפות בדיונים.
  מבחן / מטלת סיום.

  קריאת חובה


  הגישה המוטיבציונית, מילר ו', רולניק ס' ואח', 2009
  האדם נפגש עם עצמו, רוזנהיים א', שוקן 1990

  קריאת רשות


  טיפול קבוצתי - תיאוריה ומעשה, יאלום א', כנרת זמורה ביתן - דביר 2006
  שינוי, וואצלויוק פ', ויקלנד ג', פיש ר', ספריית פועלים 1979
  ללמוד מן המטופל, קיסמנט פ', דביר 1988
  דבשת הגמל, קלנר נ', מודן 2009

 • יחידה ב': תיאוריות וגישות בייעוץ בנישואין

 • מטרות


  מטרת קורס זה היא להעניק לתלמידים ידע מעמיק בגישות טיפוליות הלקוּחות משיטת הטיפול הקלאסי בשילוב עם הגישות ההומניסטיות והקוגניטיביות-התנהגותיות - במטרה לחשוף את המשתתפים לשיטות טיפוליות אלה תוך שילוב של יֶדע וכלים מעשיים שיסייעו להם בתהליכי ייעוץ.

  מטלות


  נוכחות ב-80% מן השיעורים לפחות, והשתתפות בדיונים.
  מבחן סיום

  נושאי הקורס


  התיאוריות הפסיכודינמיות
  גישות, התנהגויות וקוגניטיביות
  תיאוריית יחסי אובייקט
  תיאוריות הומניסטיות

  קריאת חובה


  מבוא לפסיכולוגיה, חטיבה ראשונה, האוניברסיטה הפתוחה 1991

  קריאת רשות


  מבוא לפסיכולוגיה, מהדורה 10, אטקינסון, ר"ל, אטקינסון, ר"צ, סמית, א', בם, ד' והילגרד, א', הוצאת לדורי 1995
  מפגשים עם הפסיכולוגיה, מפגש ראשון חלק א, בר-אל, צ' ונוימאיר, מ', רכס הוצאה לאור 1995
  פסיכולוגיה - מדע הבנת האדם, זיו, א', הוצאת עם עובד 1983

 • יחידה ג': סדנה לתהליכי ייעוץ למתקדמים: מיומנויות, תהליכי ייעוץ והתערבות

 • מטרות

  • צפייה בתהליכי ייעוץ זוגי על ידי מומחים לצורך שיפור מיומנויות הלמידה.
  • ביצוע תהליכי התערבות בתהליך הייעוץ לצורך קבלת משוב מהמנחה, מהמדריך ומהקבוצה.
  • יישום החומר הנלמד בשעת אמת לצורך זיהוי יכולות היועץ וחיזוקם לפי הצורך.

  מטלות


  נוכחות ב-80% מהשיעורים לפחות, והשתתפות בדיונים.
  במהלך הלימודים יתבקשו המשתתפים להשתתף בקבוצת הדרכה בהנחיית מדריך מוסמך בטיפול משפחתי, ולהציג לפחות תיק ייעוץ אחד. רשימת מדריכים מוסמכים תימסר בנפרד.
  ההשתתפות בקבוצת ההדרכה כרוכה בתשלום נוסף ונפרד, אשר יועבר ישירות למדריך, והיא אינה נכללת בשעות הלימוד של הקורס.

  נושאים


  במהלך יחידה זו ישתתפו התלמידים בתהליכי ייעוץ מתקדמים, שיכללו הצגת מקרים, דיון בקבוצה, ושיפור כלי ייעוץ מעשיים. כמו כן תכלול יחידת לימודים זו צפייה בתהליכי הנחייה וייעוץ של מומחים בתחום הנישואין והמשפחה, תוך קבלת הסברים ודיון בקבוצה. במהלך המפגשים יתערבו התלמידים בתהליך לצורך קבלת משוב מהקבוצה ומהמנחה.

 • יחידה ד': הדרכה לכתיבה אקדמית: לימודים מתוקשבים

 • 35 שעות לימוד
  גדי בר און
  מטרות
  מיומנויות בכתיבה אקדמית כרוכות ביכולת של הלומדים לטפל בידע באופן מושכל, ביקורתי ויצירתי, לאור מטרות ונורמות אקדמיות הנהוגות במוסדות להשכלה גבוהה, ובהן ניתוח ודיון מעמיקים, דיוק בנתונים, דיון ביקורתי, מחקר תקף, ייחוס קפדני של תכנים לכותביהם, כללי רישום ומתכונת מחייבים, כתיבה במשלב אקדמי ועוד.
  מטרות הקורס היא להגביר את המודעוּת של הלומדים לתהליכי הכתיבה והקריאה ולדרישות הטקסט העיוני, ולשכלל את מיומנותם בעיבוד טקסטים (כתיבה וקריאה) לצרכים אקדמיים, כגון כתיבת עבודות סמינריוניות ועבודות תזה. לפיכך, הלימודים הם בעלי פן מעשי מובהק, והם יכללו תירגולים תוך התמקדות בעבודה עצמית ובתירגול בספרייה.

  דרישות הקורס


  תירגול כתיבת דוחות ותרגילים שיימסרו
  הגשת עבודה סמינריונית

  נושאי הקורס

  • חלקי העבודה האקדמית (מבוא, שאלת מחקר, השערה, רקע תיאורטי, רקע היסטורי, מקרה בוחן, סיכום ומסקנות)
  • דרכים להפקת רעיונות
  • סוגיות בעריכת לשון: ניסוח, פיסוק, איות, ארגון הטקסט: רכיבי מבנה, רצף לוגי של הטקסט; קריאה לצרכים אקדמיים, כתיבת תמצית ביקורתית
  • מיומנות ניהול עבודה, התוודעות למשובים מסוגים שונים והתנסות בהם

  תוצרי הכתיבה כוללים חקרי מקרה, ניתוחי תוכן, סיכומי קבוצות דיון, השוואה בין מאמר עיתונאי למאמר אקדמי, וכתיבת מונחית של מאמר עיוני.

  קריאת חובה


  העבודה האקדמית במוסד אקדמי - חלקיה ודרך הגשתה, אפרתי, נ' ואח', מכון מופ"ת 2002
  הנחיות בנושא כתיבה ביבליוגרפית, המסלול האקדמי המכללה למנהל 2007
  עשרה צעדים בכתיבת עבודה מדעית, וילנאי, ר' 2003
  סמינריון אקדמי וכתיבת עבודה סמינריונית לסטודנט, כפיר, ד', מכללת בית ברל 2000
  מילים המנסות לגעת. מחקר איכותני - תאוריה ויישום, שקדי, א' הוצאת רמות - אוניברסיטת תל-אביב 2003

  מרצים


  שלמה וינר, M.A פסיכולוג קליני, מטפל משפחתי וזוגי מוסמך
  שי יהודאי, M.Sw עובד סוציאלי קליני, מטפל משפחתי וזוגי מוסמך
  אביחי כהן, M.A יועץ נישואין ומשפחה, פסיכותרפיסט

  הערות כלליות

  • הלימודים בכיתה ילוּו בלמידה מתוקשבת דרך אתר י.נ.ר. הלמידה המתוקשבת תכלול חומרי לימוד כגון מצגות, מאמרים וכדומה, אשר יהיו חלק אינטגרלי מהקורס.
  • קריאת החובה היא חלק מדרישות כל קורס, והחומר יהיה חלק מהבחינה.
  • במהלך שנת הלימודים קיימת אפשרות להתנדבות במוקד הטלפוני של אגודת היועצים והמטפלים במשפחה בישראל. המענה במוקד כולל מתן ייעוץ ראשוני. כמו כן, קיימת אפשרות לקבלת מקרים מהמוקד כסטאז'רים, ללא תשלום ועם התחייבות להדרכה.

  תעודה

  • מנחי נישואין ומשפחה מוסמכים (620 שעות) שסיימו בהצלחה את התוכנית ועמדו בדרישותיה, יקבלו תעודת "יועץ נישואין ומשפחה" ממרכז י.נ.ר * בחסות האוניברסיטה הפתוחה

  שכר הלימוד


  8,600 ש"ח
  שכר הלימוד יוסדר בתחילת שנת הלימודים.
  ניתן לחלק ולפרוס את שכר הלימוד לתשלומים.
  ביטולי לימודים והחזרת שכר לימוד - בהתאם לתקנות המרכז.

   
  למידע נוסף מלא/י פרטיך
  ונציג יחזור אליך בהקדם
  אני מסכים/ה לקבל מידע, עדכונים ודבר פרסומת מהאוניברסיטה הפתוחה בדוא"ל ו/או מסרונים
למידע נוסף מלא/י פרטיך
ונציג יחזור אליך בהקדם
אני מסכים/ה לקבל מידע, עדכונים ודבר פרסומת מהאוניברסיטה הפתוחה בדוא"ל ו/או מסרונים
דף הבית
לצור קשר דרך טלפון
השארת פרטים