קורס הכשרת מנחי קבוצות הורים


בתחום קשרי משפחה ומערכת החינוך


מרכז י.נ.ר
Y.N.R Center


בית הדפוס 30 מרכז ספיר 1/36 בנין 1 קומה 3 גבעת שאול, ירושלים
סניף י.נ.ר במרכז: ברוך הירש 14, בני ברק

קורס הכשרת מנחי קבוצות הורים
בתחום קשרי משפחה ומערכת החינוך


ייעוץ פרטני והנחיה קבוצתית בגישה חינוכית מערכתית
620 שעות לימוד
באישור אגף שפ"י (שירות פסיכולוגי ייעוצי) במשרד החינוך
בחסות האוניברסיטה הפתוחה - מערך לימודי החוץ

מבוא


שינויים ומעברים חברתיים במעמד ובתפקיד של משפחות והורים, ריבוי תפקידי ההורות וקשיים ומתחים תוך וחוץ משפחתיים מחייבים יכולת אדפטציה ומיומנויות להתמודדות מצד הורים ומשפחות.
בנוסף על אלה, הציבור הדתי והחרדי בישראל נאלץ להתמודד גם עם שינויים ומערכים חברתיים - תרבותיים נוספים המצריכים התייחסות מיוחדת נוכח הצרכים המיוחדים הנובעים מהם.

התכנית המוצעת בזאת מבקשת להכשיר מנחים חינוכיים שיתנו מענה לצרכים הקיימים במתן שרותי ייעוץ והנחיה להורים, מורים ומחנכים נוכח קשרי הגומלין הקיימים ביניהם והאתגרים הקיימים במציאות העכשווית.

התכנית כוללת לימודים עיוניים, לימודי הנחיית קבוצות, פראקטיקום ויחידת מיקוד בתחום נוער בסיכון.

מטרת לימודי מנחי קוצות הורים


מטרתה העיקרית של תכנית זו היא להכשיר מנחים/ות מוסמכים לעבודת הנחייה חינוכית עם הורים, מורים ומחנכים לשם פיתוח ושיפור כישורים ומיומנויות להורות בונה ומעשירה המתמודדת ביעילות וברלבנטיות עם אתגרים, צרכים, שינויים ותמורות משפחתיים וחברתיים - קהילתיים. התכנית כוללת התמקדות מיוחדת על הנחייה חינוכית במגמה לאפשר הכשרתם של בעלי מקצוע, בעיקר מתחום ההוראה והחינוך, שיעסקו בהנחיה מערכתית בקשר בין הורים למערכות חינוך וקהילה.

אפיוני התכנית ושיטות ההוראה


בתכנית שילוב אינטגרטיבי של מרכיבים עיוניים - תאורטיים, התנסויות חוויתיות בקבוצה ועבודה מעשית מודרכת (פראקטיקום) במרכזי ייעוץ קהילתי ובמערכות טיפול, ייעוץ וחינוך. לפיכך, התכנית מבוססת על למידה והתנסות ברמה הקוגנטיבית, הרגשית - חוויתית והמעשית. בנוסף להוראה פרונטלית יעשה שימוש גם בסימולציה ובמשחקי תפקידים. את העבודה המעשית ילוו מפגשי פראקטיקום בקבוצות קטנות.
אפיון נוסף של התכנית הוא הכללתם, במשולב, של יחידות לימוד והתנסויות בשלושה תחומים של קשרי גומלין בתוכם ובאמצעותם מתפקדים הורים בני זמננו:
 • הקשר בין בני הזוג ( ההורים ויחידת הנישואין).
 • הקשר בין הורים לילדיהם במעגל החיים.
 • הקשר בין הורים לקהילה החינוכית.

המרכיב התאורטי -עיוני


המרכיב התאורטי - עיוני כולל מגוון רחב של נושאים בתחומים שונים:
* הפסיכולוגיה של הפרט והתנהגותו במעגל החיים בתא המשפחה, כולל פרקים
בפסיכולוגיה ההתפתחותית והאישיותית.
 • הורות בשלבי התפתחות שונים, רב-דוריות במשפחה והשפעתה על תפקודה וכדומה.
 • הורות במעגל חיי המשפחה, הורות כמנהיגות קהילתית - חברתית, קשרי גומלין במשפחות רב דוריות.
 • תאוריה ותהליכים בעבודה קבוצתית וגישות להנחיית מבוגרים תוך שימוש בתהליכים קבוצתיים, תוך התמקדות על הנחייה חינוכית.
 • ילדם ונוער בסיכון: בחינת תחום ההתעללות בילדים על כל סוגיו בבית ומחוצה לו תוך התמקדות בזיהוי ילדים שנפלו קורבן לפגיעה ובאבחונם, ומתן כלים להתמודדות משפחתית ומערכתית עם הפגיעה.
 • נוער נושר: קשיים בגיל ההתבגרות, מאפייני סטייה וחריגות, רצף סיכון ודרכי מניעה ופתרון
 • מודלים ומיומנויות בהנחיית קבוצות
 • ידע עדכני ורלבנטי אודות הפרעות תקשורת (אויטיזם) ולקויות למידה
 • פסיכופתולוגיה: הפרעות נפשיות

המרכיב התאורטי-עיוני יכלול, בנוסף לחלקו הדידקטי (הרצאות פרונטליות), גם התנסות חווייתית בקבוצות קטנות ובמליאה, דיונים קבוצתיים, משחקי תפקידים וסימולציות, תרגול מיומנות וכישורים מקצועיים בהנחיה, קריאה מודרכת בנושאים נבחרים וכדומה.

המרכיב המעשי (פראקטיקום)


משתתפי התכנית נדרשים לעסוק בעבודה מעשית בתחום רלבנטי להורות, וקשרי גומלין עם הקהילה החינוכית והטיפולית. הדרכה מקצועית על העבודה המעשית תינתן בקבוצות.
במסגרת ההדרכה בקבוצות יעלו גם סוגיות ודילמות בנושאים של אתיקה ויושרה אישית ומקצועית בעבודת ההנחיה.
לתלמידי המרכז קיימת אפשרות להשתלב בפרוייקט הנחיית קבוצות הורים בבתי ספר ברחבי הארץ, במסגרתו משתלבים תלמידי המרכז בהנחיית קבוצות הורים. כמו כן, מקיים המרכז שיתופי פעולה עם מוסדות רלבנטיים על מנת לאפשר לתלמידי התכנית השתלבות בעבודה מעשית וביניהם האגף לקידום נוער בעיריית ירושלים, רשת מוסדות שתילים, קרן וולפסון ועוד.

מטרת הפראקטיקום


פיתוח אינטגרציה של גישות וטכניקות בהנחייה, זאת במגמה להגיע לפיתוחו של סגנון אישי, שימוש המנחה בעצמו בתהליכי ההנחייה ופיתוח יצירתיות וסקרנות מקצועית לגישות וסגנונות של למידה והתמקצעות.
מסגרת הפראקטיקום תאפשר גם שיפור יכולות ומיומנויות הפרזינטציה ההכשרה וההנחיה של המנחים החינוכיים והמשך פיתוח זהותו המקצועית הייחודית של המנחה החינוכי ברצף מקצועות העזר.

תכנית הלימודים: יחידות הלימוד והנושאים

 • סוגיות בפסיכולוגיה התפתחותית ובפסיכולוגיה של האישיות.
 • המשפחה כמערכת חברתית: תהליכי סוציואליזציה במשפחה ופיתוח "תכניות חיים" במשפחה.
 • הורות במעגל החיים: יחסי הורים - ילדים בשלבי התפתחות שונים.
 • מצבים סטרסוגניים במשפחה והשפעתם על ה- Wellness המשפחתי, ותפקודי ההורים.
 • הורות כמנהיגות חברתית-קהילתית: כישורים ומיומנויות להורות אפקטיבית ובונה.
 • גישות ועקרונות בהנחיית הורים (פרטני וקבוצתי)
 • פיתוח טכניקות, כישורים ומיומנויות להנחייה חינוכית להורות
 • הפרעות בתפקוד המשפחתי והשפעתן.
 • שרותי משפחה וקהילה
 • משפחה והורות באוכלוסיות מיוחדות: אפיונים וצרכים מיוחדים.
 • משפחות רב דוריות: קשרים, צרכים והשפעות גומלין.
 • אתיקה מקצועית בהנחיה חינוכית.
 • ילדים ונוער בסיכון
 • נוער נושר ומתבגר
 • אומנות ההנחיה - מיומנויות בהנחיית קבוצות
 • פסיכופתולוגיה: התמודדות משפחות עם הפרעות נפשיות
 • הפרעות תקשורת, הפרעות קשב ולקויות למידה.

רכזי תכניות:


דר' אריה אשדת - יועץ חינוכי, פסיכותרפיסט ומטפל משפחתי
גב' מלי אורנבוך M.A - יועצת חינוכית ומטפלת משפחתית
סגל הוראה
ריקי לבל MWS עוסי"ת קלינית
דר' ענת קלי Ph.D יועצת חינוכית
גב' אורלי פופקין M.A מטפלת משפחתית
גב' מיכל אמיר M.A יועצת חינוכית ומנחת הורים מחוזית
מר מיכאל שטריק M.A פסיכולוג חינוכי
שי יהודאי M.A עו"ס קליני ומטפל משפחתי
חיים דיין M.A עו"ס קליני
יחיאל גרנביץ M.A פסיכולוג חינוכי
מר עופר דישון M.A יועץ חינוכי
גב' שרון ארנרייך M.A מנחת קבוצות
גב' רחל נחום M.S.W עו"ס קלינית
פיליפ מרכוס, שופט בדימוס

קהל היעד:


 • מורים ומחנכים בעלי תעודת הוראה / תואר ראשון בהוראה
 • יועצים חינוכיים
 • גננות מוסמכות על ידי משרד החינוך
 • עובדים סוציאליים
 • מלמדים ומשגיחים בישיבות בעלי השכלה תורנית גבוהה

דרישות התכנית


 • השתתפות של 85% בכל השיעורים
 • השתתפות בעבודה מעשית מודרכת ונטילת חלק פעיל בהתנסות האישית וקבוצתית.
 • 40 שעות עבודה מעשית פרטנית / קבוצתית: חלק משעות אלו יהיו הנחיית קבוצות הורים בבית ספר במסגרת פרוייקט המתקיים במרכז י.נ.ר בו תלמידי התכנית יכולים להשתלב בהנחיית קבוצות הורים בבתי ספר ברחבי הארץ.
 • הגשת מבנה הנחייה בנושא נבחר ותרגול אישי בהצגת הנושא מול הקבוצה.
 • הגשת עבודה סמינריונית על נושא רלבנטי (הנחיות לכתיבת העבודה ימסרו במהלך הלימודים)
 • הגשת בחינה / מטלה בכל קורס
 • למידה מתוקשבת באתר י.נ.ר
 • קריאה מודרכת להעמקת הידע וההבעה בנושאים רלבנטיים.
 • התלמידים יופיעו החל משנת הלימודים השנייה בתכנית באתר י.נ.ר כסטאז'רים עד לסיום התכנית ועמידה בכל התחייבויותיה. בכלל זה, קיימת אפשרות להפניות מאת מוקד י.נ.ר אותם יקבלו התלמידים ללא תמורת תשלום.

תעודה:


למסיימי התכנית בהצלחה יוענקו התעודות הבאות:
תעודת מנחה הורים - ייעוץ פרטני והנחיה קבוצתית בגישה חינוכית - מערכתית מטעם מרכז י.נ.ר בחסות האוניברסיטה הפתוחה - מערך לימודי החוץ
תעודת הסמכה להנחיית קבוצות הורים ומשפחה בתחום קשרי משפחה ומערכת חינוך מטעם מרכז י.נ.ר ואגף שפ"י (שירות פסיכולוגי ייעוצי) במשרד החינוך.
תעודת סיום לימודי נושר ומתבגר מטעם מרכז ינ.ר בשיתוף עיריית ירושלים
תעודת מנחה קבוצות מטעם מרכז י.נ.ר
תלמידים שישתלבו בפרוייקט הנחיית קבוצות הורים בבתי"ס יקבלו תעודה נוספת מאת הנהלת ביה"ס ו/או במרכז בו השתלבו בעבודה מעשית

 
למידע נוסף מלא/י פרטיך
ונציג יחזור אליך בהקדם
אני מסכים/ה לקבל מידע, עדכונים ודבר פרסומת מהאוניברסיטה הפתוחה בדוא"ל ו/או מסרונים
למידע נוסף מלא/י פרטיך
ונציג יחזור אליך בהקדם
אני מסכים/ה לקבל מידע, עדכונים ודבר פרסומת מהאוניברסיטה הפתוחה בדוא"ל ו/או מסרונים
דף הבית
לצור קשר דרך טלפון
השארת פרטים