אמנות ללא גבולות

דוד איבגי מרצה לאמנות ואוצר
האמנות המושגית בשנות ה-70 וה-80 פרצה את קירות הגלריות ואת מחסום המיגדר. בעקבות זאת היא בוחנת מחדש את מרכיבי השפה האמנותית ואת גבולותיה. 

מרכזי לימוד, תאריכים ומחירים