מחורבן לבניין פרקי שיבת ציון

הרב ד"ר בני לאו מייסד פרוייקט 929 לקריאת כל פרקי התנ"ך

הקורס ילווה את תולדות ישראל מימי גלות בבל ועד לעלייה השנייה בימי עזרא ונחמיה. ב-150 שנים אלו איבד העם היהודי את אחיזתו בארץ, גלה והתפזר במסופוטמיה שבבבל, חווה את עליית האימפריה הפרסית, והתמודד עם האפשרות שבניו ישובו ארצה ויבנו מחדש את בית המקדש – כנתיני האימפריה הפרסית.

תקופה זו מלווה התנ"ך בכמה ספרים ואנו נסקור תקופה זו מבעד לעיני הנביאים:

סמסטר א - מחורבן לקראת שיבת ציון - זום לייב

סמסטר ב - שיבת ציון הראשונה והשנייה - זום לייב

תכנית הקורס - סמסטר א
"התאנים הטובות" גלות יכניה / (מלכים, דברי הימים וירמיהו)
החיים בבבל לאחר גלות יכניה / (ספרי ירמיהו, יחזקאל ותהלים)
החיים בארץ ישראל לאחר גלות יכניה / (ספרי ירמיהו ויחזקאל)
המתח שבין יהודי א"י ליהודי בבל לפני החורבן / (יחזקאל)
"שלום לך ירושלים" נדודי השכינה מירושלים ובחזרה / (יחזקאל)
הצהרת כורש והתגובות הראשונות אליה / (ישעיהו המנחם)
דניאל איש חמודות מתפלל על ירושלים ואינו עולה בעלייה הראשונה
המשבר הכלכלי והרוחני שלפני העלייה הראשונה / (ספר יואל)
תכנית הקורס - סמסטר ב
מי היו העולים לארץ בעלייה הראשונה / (ספר עזרא)
"גדול יהיה כבוד הבית הזה" / חוויית העלייה הראשונה בעיני הנביא חגי
"הוי ציון המלטי" / מאבקו של זכריה בקשיי העולים ובהתכחשות הנשארים בבבל
המפגש בין העולים לבין תושבי הארץ / (ראשית היכרות עם השומרונים)
"ויקרע מרדכי את בגדיו" / יהודי פרס מתעוררים מאשליית ההשתלבות באימפריה
"ואהי שובר בחומות ירושלים" / עליית נחמיה וחיזוק ירושלים
"ויאספו כל העם לפני שער המים" / המהפכה של עזרא הסופר
האם גורשו הנשים הנוכריות? / פרק בתולדות ההלכה מימי עזרא ואנשי הכנסת

מרכזי לימוד, תאריכים ומחירים

הנחיה מקוונת,הנחייה מקוונת למידה מהבית / מפה
8 מפגשים:ימי שלישי, 17:30-19:00
החל מ-540 / פירוט מחירים
הרשמה מוקדמת עד (04 פברואר 2021)
הרשמה מוקדמת 5% - 570 ₪
הרשמה מוקדמת +ותיק 10% - 540 ₪
הרשמה מוקדמת+ בן זוג 10% - 540 ₪
הרשמה מאוחרת
מחיר מלא/ תלמיד חדש באסכולות - 600 ₪
תלמיד ותיק 5% - 570 ₪
בני זוג/ משפחה 5% - 570 ₪
טרום הרשמה מעל"ה (5%) - 570 ₪

מועדי המפגשים

2021:
2 מרץ, 16 מרץ, 6 אפריל, 20 אפריל, 4 מאי, 25 מאי, 1 יוני, 15 יוני
הנחיה מקוונת,הנחייה מקוונת למידה מהבית / מפה
8 מפגשים:ימי שלישי, 17:30-19:00
החל מ-570 / פירוט מחירים
הרשמה מאוחרת
מחיר מלא/ תלמיד חדש באסכולות - 600 ₪
תלמיד ותיק 5% - 570 ₪
בני זוג/ משפחה 5% - 570 ₪
טרום הרשמה מעל"ה (5%) - 570 ₪

מועדי המפגשים

2020:
3 נובמבר, 10 נובמבר, 17 נובמבר, 1 דצמבר
2021:
5 ינואר, 19 ינואר, 16 פברואר, 23 פברואר