מחורבן לבניין פרקי שיבת ציון

הרב ד"ר בני לאו מייסד פרוייקט 929 לקריאת כל פרקי התנ"ך

הקורס ילווה את תולדות עם ישראל בתקופת העלייה השנייה בימי עזרא ונחמיה, לאחר שגלה והתפזר במסופוטמיה שבבבל, חווה את עליית האימפריה הפרסית, והתמודד עם האפשרות שבניו ישובו ארצה ויבנו מחדש את בית המקדש – כנתיני האימפריה הפרסית. תקופה זו מלווה התנ"ך בכמה ספרים, ואנו נסקור תקופה זו מבעד לעיני הנביאים.​

תכנית הקורס - סמסטר ב
"גדול יהיה כבוד הבית הזה" / חוויית העלייה הראשונה בעיני הנביא חגי
"הוי ציון המלטי" / מאבקשיי העולים ובהתכחשות הנשארים בבבל
המפגש בין העולים לבין תושבי הארץ / (ראשית היכרות עם השומרונים)
דניאל מתפלל על ירושלים
חזונות דניאל אל עבר המהפכה המוקדונית
"ואהי שובר בחומות ירושלים" / עליית נחמיה וחיזוק ירושלים
"ויאספו כל העם לפני שער המים" / המהפכה של עזרא הסופר
האם גורשו הנשים הנוכריות? / פרק בתולדות ההלכה מימי עזרא ואנשי הכנסת

מרכזי לימוד, תאריכים ומחירים

הנחיה מקוונת,הנחייה מקוונת למידה מהבית / מפה
8 מפגשים:ימי שלישי, 17:30-19:00
החל מ--1 / פירוט מחירים
הרשמה מאוחרת
מחיר מלא/ תלמיד חדש באסכולות - 600 ₪
תלמיד ותיק 5% - 570 ₪
בני זוג/ משפחה 5% - 570 ₪
טרום הרשמה מעל"ה (5%) - 570 ₪

מועדי המפגשים

2021:
2 מרץ, 16 מרץ, 6 אפריל, 20 אפריל, 4 מאי, 25 מאי, 1 יוני, 15 יוני