מצרים מפרעה לא-סיסיבמלאת 40 שנה להסכם השלום

פרופ' עוזי רבי ראש החוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה וראש מרכז דיין ללימודי המזה"ת באוניברסיטת תל-אביב
במלאת 40 שנה להסכם השלום עם מצרים סדרת הרצאות חדשה הבוחנת את המערכת היחסים עם המדינה, שהפכה מאויבת מדינה לשותפה אסטרטגית
תכנית הקורס - סמסטר ב
מצרים / אום אל־דניא
נאצר ובני דורו / מצרים של הסכסוך
השלום ויוצריו / סאדאת
חוסני מבארכ / שלושים שנות שררה
מצרים מחוללת ו"האביב הערבי"
האחים המוסלמים / החלום ושיברו
עבד אל־פתח א־סיסי: בין פרעוניות לנאצריזם
מצרים וישראל / כלים שלובים

מרכזי לימוד, תאריכים ומחירים