ספר שמות – מושגים, רעיונות, תכנים

ספר שמות מהווה עדות לדרך בה בני יעקב התגבשו והפכו לעם. בספר מתוארים משברים, מחלוקות וקשיים המהווים שיעור ולקח לדורות, מהם ניתן ללמוד על יחסים חברתיים בתוך הקהילה ואל מול ההנהגה. בסדרה זו נבחן אירועים מכוננים במהלך הנדודים של עם ישראל במדבר ונקביל חוקים המופיעים בספר למציאות הארכיאולוגית.
תכנית הקורס - סמסטר ב
ויקם מלך חדש במצרים אשר לא ידע את יוסף / עם ישראל במצרים
על תקופת העבדות והשלבים בהתפתחות שנאת הזר כדגם לדורות. 
בדרך להנהגה / צמיחתו של משה כמנהיג
השלבים והחוויות בחייו של משה שהכשירו והפכו אותו לאיש והמנהיג שיושיע את ישראל
הנשים ומיקומן בחברה
בחינת פועלן של הנשים המופיעות בספר שמות והמאפיינים בדרכי פעולת הנשים בחברה הקדומה.​
מעמד הר סיני / האירוע המכונן של עם ישראל
ההכנות והשלבים לפני מתן תורה והחשיבות והמשמעות של אירוע זה בתולדות עם ישראל 
מאיגרא רמא לבירא עמיקתא / עגל הזהב
חטא עגל הזהב כביטוי לקשיים והלבטים באמונת הייחוד והשוואה לעגלי הזהב שהציב המלך ירבעם בדן ובית אל
החרס ממצד חשביה ופרשת משפטים / המציאות והממצא הארכיאולוגי במפגש עם חוקי התורה
סיפור מי מריבה / תלונות וביקורת של העם
עם תחילת המסע במדבר מתעוררים הקשיים והתלונות כנגד ההנהגה, התמודדות ההנהגה אל מול העם ותלונותיו​
הקמת המשכן / אמנות יהודית
האמנים בצלאל בן אורי בן חור ואהליאב בן אחיסמך , מקומו וחשיבותו של המשכן בעבודת האל.​

מרכזי לימוד, תאריכים ומחירים

בית איילה,שד' בן גוריון 13, תל-אביב / מפה
8 מפגשים:ימי ראשון, 11:30-13:00
החל מ--1 / פירוט מחירים
הרשמה מאוחרת
מחיר מלא/ תלמיד חדש באסכולות - 690 ₪
תלמיד ותיק 5% - 655 ₪
בני זוג/ משפחה 5% - 655 ₪
טרום הרשמה מעל"ה (5%) - 655 ₪

מועדי המפגשים

2022:
6 מרץ, 13 מרץ, 27 מרץ, 3 אפריל, 10 אפריל, 1 מאי, 8 מאי, 15 מאי