ארבעה פילוסופים שהפכו את העולםאפלטון, דקארט, שפינוזה וקאנט, סיפורן של ארבע מהפכות מחשבתיות

לעיתים נדירות מופיעה מחשבה חדשה בעולם אשר הופכת את תודעתם של האנשים שלומדים אותה. במהלך מפגשי סדרה זו נתחבר לארבע מחשבות מהפכניות, תוך היכרות עם ארבעה פילוסופים ששינו את העולם - אפלטון, דקארט, שפינוזה וקאנט.​

סדרה היברידית (גם בבית וגם באולם)​​
סדרה זו תתקיים מול קהל בבית ציוני אמריקה בתל אביב.
הקלטה תישלח לנרשמי הסדרה המקוונת למחרת כל מפגש.
תכנית הקורס - סמסטר ב
מהי מהפכה פילוסופית
תורת האידאות של אפלטון
אלוהים על פי דקארט
החירות על פי שפינוזה
קאנט הופך את העולם
ארבע המהפכות המחשבתיות מול המאה ה-21

מרכזי לימוד, תאריכים ומחירים

בית ציוני אמריקה,דניאל פריש 1,תל אביב / מפה
6 מפגשים:ימי ראשון, 20:00-21:00
החל מ--1 / פירוט מחירים
הרשמה מאוחרת
מחיר מלא/ תלמיד חדש באסכולות - 715 ₪
תלמיד ותיק 5% - 675 ₪
בני זוג/ משפחה 5% - 675 ₪
טרום הרשמה מעל"ה (5%) - 675 ₪

מועדי המפגשים

2022:
6 מרץ, 13 מרץ, 20 מרץ, 27 מרץ, 3 אפריל, 29 מאי
הנחיה מקוונת,הנחייה מקוונת למידה מהבית / מפה
6 מפגשים:
החל מ--1 / פירוט מחירים
הרשמה מאוחרת
מחיר מלא/ תלמיד חדש באסכולות - 600 ₪
תלמיד ותיק 5% - 570 ₪
בני זוג/ משפחה 5% - 570 ₪
טרום הרשמה מעל"ה (5%) - 570 ₪

מועדי המפגשים