ספר בראשית – מושגים, רעיונות, תכנים

"בראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ" – סדרה זו תעסוק בייחודו ובקדמותו של ספר בראשית בהסתמך על תגליות ארכיאולוגיות והיסטוריות במזרח הקדום. נלמד מה דומה ומה שונה בין מציאות החיים המתוארת בתנ"ך לבין הממצאים, נדון בצמיחת רעיון המונותאיזם, בייחוד זה של עם ישראל, ונעמוד על הזיקה בין ספרות המזרח הקדום לבין תוכני ספר בראשית.​
תכנית הקורס - סמסטר א
בריאת העולם ותחילת התרבות האנושית בראי הארכיאולוגיה והמזרח הקדום
המבול התנ"כי
ייחודו ומשמעותו תוך השוואתו לסיפורים מקבילים בעולם העתיק
מפת העולם והעמים הנזכרים בספר בראשית
חוקי מארי ונוזי בהשוואה לחיי היומיום המתוארים בספרי האבות
המאבק בין האחים, עליית מעמדו של יוסף, והזיקה לספרות המצרית הקדומה
יוסף ויהודה
התפתחות ומאבק בין גישות ביחס למנהיגוּת 
ברכות יעקב לבניו
הייחוד והמשמעות של השבטים לאור ברכת יעקב
קבורת יעקב במערת המכפלה, חניטת יוסף במצרים והבאתו לקבורה בשכם
הקשר בין אדם למולדתו ​

מרכזי לימוד, תאריכים ומחירים

בית איילה,שד' בן גוריון 13, תל-אביב / מפה
8 מפגשים:ימי ראשון, 11:30-13:00
החל מ--1 / פירוט מחירים
הרשמה מאוחרת
מחיר מלא/ תלמיד חדש באסכולות - 690 ₪
תלמיד ותיק 5% - 655 ₪
בני זוג/ משפחה 5% - 655 ₪
טרום הרשמה מעל"ה (5%) - 655 ₪

מועדי המפגשים

2021:
7 נובמבר, 14 נובמבר, 21 נובמבר, 12 דצמבר, 19 דצמבר, 26 דצמבר
2022:
2 ינואר, 9 ינואר