אמנות יהודית, מהי?שאלות מרתקות של זהות, הגדרה ויופי

ד"ר רחל צרפתי אוצרת ראשית, האגף לאמנות ותרבות יהודית, מוזיאון ישראל, ירושלים

תכנית הקורס
הקדוש ויקר מכולם / סיפורם של כתבי היד המאוירים:
באמצעות היכרות עם כתבי יד מאוירים, ספרי תנ"ך, הגדות ומחזורי תפילה, נתמודד עם סוגיית ההגדרה של "אמנות יהודית". נכיר את כתבי היד המרשימים באיוריהם מן השרידים המוקדמים ביותר של ספרי תנ"ך מארץ-ישראל ומצרים במאות התשיעית והעשירית, ונעבור ליצירה המפוארת של כתבי יד מימי הביניים בספרד, אשכנז ואיטליה ועד לראשית הדפוס ולפריחה המחודשת של כתבי יד מאוירים במאות ה-18 וה-19.
גלגוליו של חפץ / מאמצעי לקיום של מצווה אל מוצג מוזיאלי:
חנוכיות, גביעים לקידוש או פרוכות לארון קודש, נוצרו מלכתחילה לשם קיום מצוות ומנהגי  הדת היהודית. מגמות ואירועים היסטוריים כמו נדודים של ריכוזים יהודיים, ותהליכי חילון הביאו לשינוי ביחס אל החפצים הללו והם הפכו לפריטים המשמרים מסורות בעיניהם של חוקרים, ולפריטים נחשקים עבור אספנים. השואה הביאה עמה את התופעה של תשמישי קדושה שנשדדו בידי הנאצים ונותרו ללא בעליהם, והקמת מדינת ישראל הביאה גל עולים שהביאו עימם תשמישי קדושה מסורתיים ואופייניים לארצות מוצאם. אירועים אלו עומדים ברקע התגלגלותם של חפצים שנועדו לשימוש דתי אל היותם מוצג מוזיאלי.
הישן יתחדש והחדש יתקדש" / יודאיקה במאות ה-20 וה-21 מרצה אורחת: שרון וויזר-פרגוסון
בכל הדורות שולבו בתשמישי הקדושה והמצווה צורות וסמלים מסורתיים לצד מגמות עיצוב של המקום ושל הזמן שבהם נוצרו. בהרצאה נעקוב אחר התמורות שחלו בעיצוב חפצי טקס יהודיים במאה ה-20 ובעשורים הראשונים של המאה ה-21. נבחן מה הקשר בין עיצוב חפצים אלה לבין שינויים לאומיים וחברתיים ומה מקומו של האמן/מעצב ביצירת חפצים ובעיצוב צורתם.
"מחכים למשיח" / זכר המקדש, זכר לחורבן והכמיהה לגאולה:
עם חורבן המקדש והיציאה לגלות, התקבעו תפילות, מנהגים וטקסים שנועדו לשמר את זיכרון המקדש וירושלים שחרבו וכן, תפילות וטקסים שנועדו לבטא ציפייה לגאולה, לביאת המשיח ובניית המקדש השלישי. בהרצאה נבחן את היצירה האמנותית-חזותית שנוצרה לאורך מאות בשנים כביטוי לזכר המקדש וירושלים או כביטוי של כמיהה לעתיד משיחי.
זהות ומגדר בלבוש היהודי / מרצה אורחת: אפרת אסף-שפירא
ההרצאה תפנה מבט לאוסף העשיר של לבוש מקהילות יהודיות במוזיאון ישראל ותעלה סוגיות כמו, מה מגדיר מערכת לבוש כ"לבוש יהודי"? עד כמה יהודים בחרו להבדיל עצמם מלבוש סביבתם ועד כמה הוכרחו לשאת על לבושם סמנים מבדילים? כמו כן ידובר על שאלות של מגדר והבדלי מעמדות כפי שהם משתקפים במערכות לבוש.
יהודיות וישראליות באמנות עממית / מארץ-ישראל וממדינת ישראל
בכל הדורות שולבו בתשמישי הקדושה והמצווה צורות וסמלים מסורתיים לצד מגמות עיצוב של המקום ושל הזמן שבהם נוצרו. בהרצאה זו נעקוב אחר התמורות שחלו בעיצוב חפצי טקס יהודיים במאה ה-20 ובעשורים הראשונים של המאה ה-21. נבחן מה הקשר בין עיצוב חפצים אלה לבין שינויים לאומיים וחברתיים ומה מקומו של האמן/מעצב ביצירת חפצים לשימוש טקסי.​

מרכזי לימוד, תאריכים ומחירים

קמפוס ירושלים,הגן הטכנולוגי - מלחה, בנין 9 / מפה
6 מפגשים:
החל מ--1 / פירוט מחירים
הרשמה מאוחרת
מחיר מלא/ תלמיד חדש באסכולות - 490 ₪
תלמיד ותיק 5% - 465 ₪
בני זוג/ משפחה 5% - 465 ₪
טרום הרשמה מעל"ה (5%) - 465 ₪

מועדי המפגשים