יהושע ושופטיםימי כיבוש הארץ וטרום המלוכה

יוסי נינוה מומחה לתנ"ך ותקופת שואה
הספרים יהושע ושופטים מספרים את תולדות עם ישראל על אדמתו מרגע כניסתו לארץ כנען ועד ימיה הראשונים של המלוכה. האם הכתוב בהם מתאר עובדות היסטוריות? מי כתבם ומה היתה מטרות הכותבים? סדרה חדשה על המקורות ההיסטוריוגרפיים של ספרים אלה.
תכנית הקורס - סמסטר א
ספר יהושע והמחקר הארכיאולוג
ספר יהושע – נוסחים שונים של כיבוש הארץ. מי כתב כל נוסח?
מי הוא יהושע? גיבור או אגדה?
אידיאולוגיה של רצח עם -על השאלות המוסריות
התוכנית של כיבוש הארץ
יהושע , רחב הזונה והגבעונים "הרמאים"
מלחמת דבורה וברק שירה מול פרוזה
התנחלותם של שבטי ישראל כיצד חולקה הארץ ל12 נחלות
הטקסים בהר עיבל פרשת "הברכה והקללה" / ערי מקלט - מפני מי?
ספר שופטים – "ובימים ההם אין מלך בישראל..."
חידות שמשון – "מהאוכל יצא מאכל ומעז יצא מתוק"?

מרכזי לימוד, תאריכים ומחירים

קמפוס ירושלים,הגן הטכנולוגי - מלחה, בנין 9 / מפה
10 מפגשים:ימי חמישי, 09:30-11:00
החל מ--1 / פירוט מחירים
הרשמה מאוחרת
מחיר מלא/ תלמיד חדש באסכולות - 750 ₪
תלמיד ותיק 5% - 710 ₪
בני זוג/ משפחה 5% - 710 ₪

מועדי המפגשים

2019:
7 נובמבר, 21 נובמבר, 28 נובמבר, 12 דצמבר, 19 דצמבר
2020:
2 ינואר, 16 ינואר, 23 ינואר, 30 ינואר, 6 פברואר