היהדות ונפש האדםסדרה היברידית (גם בבית וגם באולם)

התורה הפסיכואנליטית שהציג פרויד הייתה רבת-פנים, ועסקה בנפש היחיד, הבריאה והחולה, ובחברה כולה, באמנות ובתרבות, על יצירותיהן וגם על תחלואיהן. מפרויד ועד ימינו התפתחה הפסיכואנליזה לתורה מורכבת ועשירה אף יותר. רק טבעי היה לצפות לניתוחים פסיכואנליטיים של סיפורי המקרא, האגדה, ושאר מקורות היהדות.  בסדרה זו נעסוק במיגוון כתבים מארון הספרים היהודי לאור הפסיכואנליזה המודרנית. נקרא את סיפורי המקרא, אגדות חז"ל וספר הזוהר, ננסה לחשוף את המניעים הלא-מודעים שביסוד היצירה הדתית, ונשאל מה מקור כוחם והשפעתם עד ימינו. ​
תכנית הקורס - סמסטר א
מבוא לפסיכואנליזה מפרויד עד ימינו
האגדה והמיתוס כחלום קולקטיבי
בין מחלת נפש ליצירתיות
התפקיד הפסיכולוגי של הדת, ומה יכולה ללמוד הפסיכולוגיה מהיהדות
ה"אחר" בספר בראשית
חוויות ההתגלות הדתית מהמקרא עד ימינו
מקורות ההומניזם והליברליזם באגדות חז"ל
האם ספר הזוהר הקדים את הפסיכואנליזה בהבנת הלא-מודע?
לפרטים והרשמה:
1-700-700-169​

מרכזי לימוד, תאריכים ומחירים

קמפוס רעננה,דרך האוניברסיטה 1, רעננה / מפה
8 מפגשים:ימי ראשון, 18:00-19:30
החל מ--1 / פירוט מחירים
הרשמה מאוחרת
מחיר מלא/ תלמיד חדש באסכולות - 750 ₪
תלמיד ותיק 5% - 710 ₪
בני זוג/ משפחה 5% - 710 ₪
טרום הרשמה מעל"ה (5%) - 710 ₪

מועדי המפגשים

2021:
7 נובמבר, 21 נובמבר, 12 דצמבר, 26 דצמבר
2022:
2 ינואר, 23 ינואר, 6 פברואר, 20 פברואר
הנחיה מקוונת,הנחייה מקוונת למידה מהבית / מפה
8 מפגשים:ימי ראשון, 18:00-19:30
החל מ--1 / פירוט מחירים
הרשמה מאוחרת
מחיר מלא/ תלמיד חדש באסכולות - 600 ₪
תלמיד ותיק 5% - 570 ₪
בני זוג/ משפחה 5% - 570 ₪
טרום הרשמה מעל"ה (5%) - 570 ₪

מועדי המפגשים

2021:
7 נובמבר, 21 נובמבר, 12 דצמבר, 26 דצמבר
2022:
2 ינואר, 23 ינואר, 6 פברואר, 20 פברואר