פנים חדשות ביצירת עגנון

הסופר חיים באר מגיש סדרה שנתית, שתעסוק בשוּרת יצירות מופת פרי עטו של ש"י עגנון, גאון הפרוזה העברית, שלא נידונו בעבר באסכולות תל אביב. יצירותיו יידונו מתוך ראייה חדשה, מעמיקה ומסעירה, המתבססת על מקורות יניקתו היהודיים של חתן פרס נובל, ועל מכלול מפעלו הספרותי רחב-היריעה.
תכנית הקורס - סמסטר א
האדונית והרוכל / ("בתוך סמוך ונראה")
אלגוריה מסויטת, אחת מיצירותיו הנודעות ביותר של עגנון, על יחסי יהודים ונוצרים, שנכתבה בעצם
ימי החורבן הגדול שירד על בית ישראל באירופה.
הנשיקה הראשונה / (בתוך"פתחי דברים")
מפגש בין המספר, בן דמותו של עגנון, לבין שלושה נזירים דומיניקניים ושני פרחי נזירים, שאחד מהם מתגלה כבתו של צדיק חסידי שהתנצרה. מפגש מיסתורי המתקיים בערב שבת בין השמשות עומד במרכז סיפור סתום, שרוח הומו-ארוטית מנשבת בו בין השיטין. 
מעשה רבי גדיאל התינוק / (בתוך"אלו ואלו")
סיפורו הפלאי של "אצבעוני" היהודי – נער קדוש המשמש כראש ישיבה ב"היכל קן ציפור" שבגן עדן – כמבוא לזיקת העומק רבת-הפנים של עגנון לספרות הסוד העברית. 
פת שלמה / (בתוך"ספר המעשים")
על פניה השונים של פרשנות עגנון, מברוך קורצווייל עד ס.יזהר, לאור קריאה באחד מסיפוריו
הסתומים ביותר ב"ספר המעשים"​.
גילוי אליהו / (בתוך "האש והעצים"),( בתוך סיפורי הבעש"ט) , (בתוך " ספר סופר וסיפור")
דמותו של התשבי והמטמורפוזה שעברה מהר הכרמל המקראי ועד מז'יבוז' של ימי הבעל שם טוב,
כפי שהיא מעוצבת בשלושה סיפורים – "גילוי אליהו" ("האש והעצים") ,("גילוי אליהו")
("סיפורי הבעש"ט") ו־"סיפורו של אליהו" ("ספר סופר וסיפור"). על דרכו האמנותית של עגנון בעיבוד
סיפורים חסידיים
השיר אשר הושר / (בתוך"סמוך ונראה")
עעל ר' נחמן מברסלב, הצדיק המופלא והמסתורי שבגלריית האישים החסידיים, ועל סיפוריו
המיסטיים, שיש הרואים בהם את מעוררי ההשראה המרכזיים לסיפורי "ספר המעשים" של עגנון
,כפי שהוא בא לכלל ביטוי ביצירתו.
אורח נטה ללון / (בתוך"עד הנה")
יצירת המופת הגדולה של עגנון, מסע הפרידה של האמן מעיר הולדתו, אשר הופך למסע פרידה
מהציביליזציה היהודית במזרח אירופה בין שני החורבנות שפקדו אותה.
שדרכם ליטול ואין דרכם ליתן / (בתוך "תכריך של סיפורים")
על רקע מחלוקת צאנז-סדיגורה שהסעירה את מזרח אירופה החסידית במאה ה- 19 מתבונן עגנון
במבט מפוכח וחסר חמלה בנבערותם של בני האדם, ברשעותם ובאכזריותם.​
תכנית הקורס - סמסטר ב
מזל דגים / (בתוך "עיר ומלואה")​
פנינת פרוזה גאונית הנחבאת באחת מסמטאותיה של "עיר ומלואה", סאטירה חדה על דגים ואנשים, על הגרגרנות ותאוות האכילה שאין להשׂביעה, על ר' פישל קארפ, ועל סוד האמנות של הנער בצלאל משה
תהילה / (בתוך "עד הנה")​
ניסיון להבין לעומק את עולמה של הישישה הירושלמית הפלאית החיה לפנים מן החומה – האומנם צדקת גמורה הייתה, או שמא אישה שהקסם שהילכה על דורות של קוראים היה אך ורק מקסם שווא
שני תלמידי חכמים / (בתוך "סמוך ונראה)​
דרמה כובשת לב, על עולמם של שני למדנים יהודיים שאופיים ומוצאם החברתי השונה מובילים אותם מידידות אמיצה לשנאה תהומית שאין לה מרפא
סיפור פשוט / (בתוך "על כפות המנעול")​
המשולש הרומנטי שבו נקרע הירשל הורביץ בין אהבתו לבלומה, המשרתת בבית הוריו, ובין מחויבותו לאשתו, מינה, קונפליקט שהוא נמלט ממנו אל זרועות הטירוף, זוכה לפרשנות מפתיעה המתבססת על הכרה מעמיקה של עולמו התרבותי של המספר.
קשרי קשרים / (בתוך "סמוך ונראה")​
עולמו הסכיזופרני של הגיבור העגנוני הנקרע בין שני מודלים מנוגדים – שמואל ויוסף, שתי פניו של המחבר, ור' יונתן אייבשיץ מכאן ור' יעקב עמדין מכאן, האויבים המרים בני המאה ה-18 – כפי שהוא בא לכלל ביטוי באחד הסיפורים החידתיים של ספר המעשים.
לאחר הסעודה / (בתוך "לפנים מן החומה")​
"הסעודה הגדולה הגיעה לסופה, פתאום הגיעה סופה של הסעודה, ממש בתוך הסעודה בא קצה של הסעודה" – כך נפתח סיפורו המטלטל של עגנון, המתאר באופן סמלי את יציאתו של אדם מן העולם
הרופא וגרושתו
וידויו של רופא יהודי בגרמניה, על אהבתו, נישואיו וגירושיו לאחות בשם דינה, עומד במרכז סיפור האהבה הנודע של עגנון שבמרכזו הצורך הנואש בבלעדיות ושתלטנות. הסיפור ייבחן בזיקה לסיפור דינה בת יעקב בספר בראשית.
פרנהיים
וורנר פרנהיים, יהודי גרמני שהוחזק בשבי הסרבים במשך שנתיים, שב לביתו ומוצא שדלת ביתו נעולה, אשתו עזבה לביתם של אחותה וגיסו, ובנו התינוק נפטר – כך נפתח סיפורו האירופאי, העומד בסימן "השיבה המאוחרת".

מרכזי לימוד, תאריכים ומחירים

הנחיה מקוונת,הנחייה מקוונת למידה מהבית / מפה
8 מפגשים:ימי שני, 17:30-19:00
החל מ--1 / פירוט מחירים
הרשמה מאוחרת
מחיר מלא/ תלמיד חדש באסכולות - 585 ₪
תלמיד ותיק 5% - 555 ₪
בני זוג/ משפחה 5% - 555 ₪
טרום הרשמה מעל"ה (5%) - 555 ₪

מועדי המפגשים

2020:
9 נובמבר, 23 נובמבר, 7 דצמבר, 21 דצמבר
2021:
4 ינואר, 11 ינואר, 18 ינואר, 1 פברואר
בית ציוני אמריקה,דניאל פריש 1,תל אביב / מפה
8 מפגשים:ימי שני, 17:30-19:00
החל מ--1 / פירוט מחירים
הרשמה מאוחרת
מחיר מלא/ תלמיד חדש באסכולות - 770 ₪
תלמיד ותיק 5% - 730 ₪
בני זוג/ משפחה 5% - 730 ₪
טרום הרשמה מעל"ה (5%) - 730 ₪

מועדי המפגשים

2021:
22 פברואר, 8 מרץ, 15 מרץ, 5 אפריל, 19 אפריל, 26 אפריל, 7 יוני, 21 יוני