עשרת הדיברות המסע להתגלויות סיני

מרצים שונים דב אלבוים, יוכי ברנדס
הסדרה באולם וגם בזום לייב


מהי המשמעות של מאורעות סיני בתרבות היהודית? מה מאפיין את רצף האירועים שהתרחשו במרומי ההר המיסתורי הזה? מהי המשמעות הרוחנית והקיומית של עשרת הדיברות, ואיך אפשר ללמוד אותן מחדש? הדיברות ישמשו כמפתח לדיון בנושאים מרכזיים ובסוגיות בסיסיות הכרוכים בהבנת היהדות ומערכת ערכיה. במסגרת ההרצאות נעסוק בנושאים העומדים בבסיסן של האמונה והמסורת היהודיות, תוך ניסיון להבין מדוע הפכו ציוויי לוחות הברית ל"עשרת הדיברות", ומהי חשיבותם העמוקה והאוניברסלית.
תכנית הקורס - סמסטר א
אנוכי ה' אלוהיך / החירות להיות יחיד וביחד
מרצה: דב אלבוים
לא יהיה לך אלוהים אחרים על פנַי / מה מסתתר מתחת למסכה?
מרצה: דב אלבוים
לא תשא שם ה' אלוהיך לשווא / חיים ומוות ביד הלשון
מרצה: דב אלבוים
זכור את יום השבת לקדשו / מסלולים של חירות
מרצה: דב אלבוים
כבד את אביך ואת אמך / בין הכרת תודה לגבולות הציות
מרצה: יוכי ברנדס
לא תענה ברעך עֵד שקר / בין אבסולוטיזם לרלטיביזם
מרצה: יוכי ברנדס
לא תחמוד / בין התאוות לשאפתנות
מרצה: יוכי ברנדס
לא תנאף / בין מָשְׁכֵ֖נִי אַחֲרֶ֣יךָ ל- me too
מרצה: יוכי ברנדס​

מרכזי לימוד, תאריכים ומחירים

קמפוס רעננה,דרך האוניברסיטה 1, רעננה / מפה
8 מפגשים:ימי רביעי, 18:30-20:00
החל מ--1 / פירוט מחירים
הרשמה מאוחרת
מחיר מלא/ תלמיד חדש באסכולות - 770 ₪
תלמיד ותיק 5% - 730 ₪
בני זוג/ משפחה 5% - 730 ₪
טרום הרשמה מעל"ה (5%) - 730 ₪

מועדי המפגשים

2022:
16 נובמבר, 30 נובמבר, 7 דצמבר, 14 דצמבר
2023:
4 ינואר, 18 ינואר, 1 פברואר, 15 פברואר