"ספר שופטים" – סוגיות

ספר שופטים משקף סוגיות חברתיות פוליטיות שצפו ועלו בחיי העם בעת התבססות שבטי ישראל בארץ. באמצעות פועלם והנהגתם של שופטים ומנהיגים שפתרו בעיות נקודתיות נציץ לחיי החברה בתקופת התנ"ך, ולעולמם הדתי והפוליטי של השבטים. נסתייע בממצאים מחפירות ארכיאולוגיות בארץ ישראל כדי להבין את תפרוסת היישובים ואת אורחות החיים בתקופה מרתקת זו.
תכנית הקורס - סמסטר ב
התנחלות וכיבוש, עדויות וממצאים
משמעות הממצאים הארכיאולוגיים באתרים מתקופת ההתנחלות בזיקה למתואר בספר יהושע ובספר שופטים​
השופט גדעון, הדגם הקלאסי לפועלו של מנהיג
ממפקד צבאי מוכשר לפוליטיקאי המגשר ופותר מחלוקות​
אבימלך, שאפתנות אישית ללא גבולות
משל ודוגמא לאדם הפועל מתוך אינטרס אישי, תוך רמיסת הערכים המוסריים המחייבים במסגרת חברתית​
מקומן של הנשים בספר שופטים
נשים הפועלות ומנהיגות בשעת משבר, לצד נשים המפעילות ומכוונות להשגת המטרה הרצויה​

השופט יפתח, הזכות על הארץ
השוני במעמדם של השופטים​
השופטים ״הקטנים״
מקומם וחשיבותם של השופטים שמופיעים בשולי האירועים, אך תרומתם עולה על הסיקור שקיבלו בספר שופטים​
שמשון, בין שלוש נשים
חולשתו של שמשון לנשים המיטה עליו את סופו הטראגי​
בימים ההם אין מלך בישראל
אובדן הדרך וההידרדרות החברתית הולידו שוקת שבורה ותוהו ובוהו, והצמיחו הבנה בדבר הצורך בשינוי במערך השלטוני הקיים ובאימוץ צורת שלטון חדשה​

מרכזי לימוד, תאריכים ומחירים

בית איילה,שד' בן גוריון 13, תל-אביב / מפה
8 מפגשים:ימי ראשון, 11:30-13:00
החל מ--1 / פירוט מחירים
הרשמה מאוחרת
מחיר מלא/ תלמיד חדש באסכולות - 690 ₪
תלמיד ותיק 5% - 655 ₪
בני זוג/ משפחה 5% - 655 ₪
טרום הרשמה מעל"ה (5%) - 655 ₪

מועדי המפגשים

2023:
5 מרץ, 12 מרץ, 19 מרץ, 26 מרץ, 2 אפריל, 16 אפריל, 23 אפריל, 30 אפריל