המסורת המיסטית היהודיתהרוחניות ביהדות מתקופת המקרא עד ימינו

מהי מיסטיקה יהודית? מה הם היסודות הרוחניים הטמונים ביהדות? בסדרה הנוכחית נפרוס רשת רחבה, בה נבחן את תולדות המיסטיקה היהודית. מהמקרא, דרך הקבלה ועד ימינו, נבין כיצד ניסו יהודים מאז ומעולם לקשור קשר אישי וחווייתי עם אלוהים.​

מרכזי לימוד, תאריכים ומחירים