מלכות ישראל על שושלת המלכים המקראיים

הרב ד"ר בני לאו מייסד פרוייקט 929 לקריאת כל פרקי התנ"ך
סמסטר א – שושלת בית עמרי
הממלכה הגיעה לשיא עוצמתה בתקופת אחאב ואשתו: המדינית, הבטחונית והכלכלית מחד גיסא, אך לנטישה מוחלטת של דת ישראל מאידך גיסא.
סמסטר ב – שושלת בית יהוא
יהוא מדיח את בית עמרי, ומכריז על מלחמת חורמה נגד עובדי הבעל עד עלייתו לשלטון.
תכנית הקורס - סמסטר א
עלית בית עמרי בממלכת ישראל וראשית מלכות אחאב
כד הקמח לא תכלה (מלכים א יז) / אליהו מביא בצורת על ישראל
"האתה זה עוכר ישראל"? (מלכים א יח) / אליהו בהר הכרמל
"קול דממה דקה" (מלכים א יט) / אליהו בהר חורב
"העודנו חי אחי הוא" (מלכים א כ) / מלחמת אחאב בארם
"הרצחת וגם ירשת"? (מלכים א פרק כא) / אליהו בכרם נבות ביזרעאל
"והמלך היה מעמד במרכבה" (מלכים א פרק כב) / מות אחאב
"איש בעל שער ואזור עור" (מלכים ב פרק א) / אליהו נלחם בבני אחאב
תכנית הקורס - סמסטר ב
"בסערה השמים" (מלכים ב, פרק ב) / המעבר מאליהו לאלישע
"והיה כנגן המנגן" (מלכים ב, פרק ג) / אלישע מלווה את מלחמת ישראל במואב
"כעת חיה את חובקת בן" (מלכים ב, פרק ד) / אלישע והאשה משונם
"טוב נהרות דמשק מכל מימי ישראל" (מלכים ב, פרק ה) / אלישע וצרעת נעמן מארם
"מדוע אדוני בוכה"? (מלכים ב, פרק ח) / אלישע ממליך את חזאל על ארם
"מדוע בא המשוגע הזה" (מלכים ב, פרק ט) / אלישע ממליך את יהוא
"הלא קול רגלי אדוניו אחריו" (מלכים ב, פרק ו) / הרעב בשומרון ובריחת הנביא
"חץ תשועה בארם" (מלכים ב, פרק יג) / נבואת הפרידה של אלישע

מרכזי לימוד, תאריכים ומחירים

בית ציוני אמריקה,דניאל פריש 1,תל אביב / מפה
8 מפגשים:ימי שלישי, 17:30-19:00
החל מ--1 / פירוט מחירים
הרשמה מאוחרת
מחיר מלא/ תלמיד חדש באסכולות - 770 ₪
תלמיד ותיק 5% - 730 ₪
בני זוג/ משפחה 5% - 730 ₪

מועדי המפגשים

2019:
29 אוקטובר, 26 נובמבר, 10 דצמבר
2020:
7 ינואר, 14 ינואר, 28 ינואר, 11 פברואר, 18 פברואר
בית ציוני אמריקה,דניאל פריש 1,תל אביב / מפה
8 מפגשים:ימי שלישי, 17:30-19:00
החל מ--1 / פירוט מחירים
הרשמה מאוחרת
מחיר מלא/ תלמיד חדש באסכולות - 770 ₪
תלמיד ותיק 5% - 730 ₪
בני זוג/ משפחה 5% - 730 ₪

מועדי המפגשים

2020:
3 מרץ, 17 מרץ, 31 מרץ, 5 מאי, 19 מאי, 26 מאי, 9 יוני, 16 יוני
מוזיאון ישראל,דרך רופין, ירושלים / מפה
8 מפגשים:ימי שלישי, 09:30-11:00
החל מ--1 / פירוט מחירים
הרשמה מאוחרת
מחיר מלא/ תלמיד חדש באסכולות - 750 ₪
תלמיד ותיק 5% - 710 ₪
בני זוג/ משפחה 5% - 710 ₪

מועדי המפגשים

2019:
5 נובמבר, 19 נובמבר, 3 דצמבר, 17 דצמבר, 31 דצמבר
2020:
14 ינואר, 28 ינואר, 11 פברואר
מוזיאון ישראל,דרך רופין, ירושלים / מפה
8 מפגשים:ימי שלישי, 09:30-11:00
החל מ--1 / פירוט מחירים
הרשמה מאוחרת
מחיר מלא/ תלמיד חדש באסכולות - 750 ₪
תלמיד ותיק 5% - 710 ₪
בני זוג/ משפחה 5% - 710 ₪

מועדי המפגשים

2020:
17 מרץ, 31 מרץ, 5 מאי, 12 מאי, 19 מאי, 23 יוני, 30 יוני, 7 יולי