הספרים החיצונייםהתנ"ך שמחוץ לתנ"ך

בסדרה ייחודית זו נתוודע לשלושה חיבורים חשובים אשר אינם מוּכרים לציבור הרחב בישראל: ספר חנוך, ספר היובלים וספר טוביה. ספרים אלה מציגים את החברה בישראל בימי בית המקדש השני: חברה ויהדות עממיות, שונות בתכלית מזו של התנ"ך האליטיסטי. לספרים החיצונים הייתה השפעה עצומה על חז"ל ועל היהדות בת ימינו, וגם על הנצרות, ומשום כך הם הוצאו מארון הספרים היהודי ונאסרו לקריאה.
תכנית הקורס - סמסטר א
הספרים החיצוניים
מדוע נאסרו לקריאה
ספר חנוך
"העולמות העליונים", מסעותיו של חנוך בין שבעת רקעי השמיים, פגישתו עם אלוהים ועם מלאכי הקודש, 
והבסיס שמשמש ספר חנוך לספר הקבלה​
ספר חנוך
"העולמות העליונים" בהשוואה ל"עולמות התחתונים"​
ספר היובלים
עיצובו של ספר בראשית מחדש​
ספר היובלים
דמותם של האבות והאמהות, היחס לכהונה ​
ספר טוביה
סיפורם המופלא של טוביה והמלאך רפאל שיצאו להציל את אביו של טוביה מידו של השד, ועולם המאגיה השחורה והלבנה​
ספר טוביה
המלאכים, השדים והמאגיה, האמונות בספר טוביה, והשוני לעומת המוּכר לנו בתנ"ך​
איגרת אריסטיאס
האגדה על 72 החכמים שהובאו למצרים כדי לתרגם את התנ"ך ליוונית ("תרגום ה-70")​

מרכזי לימוד, תאריכים ומחירים

בית איילה,שד' בן גוריון 13, תל-אביב / מפה
8 מפגשים:ימי ראשון, 11:30-13:00
החל מ--1 / פירוט מחירים
הרשמה מאוחרת
מחיר מלא/ תלמיד חדש באסכולות - 690 ₪
תלמיד ותיק 5% - 655 ₪
בני זוג/ משפחה 5% - 655 ₪
טרום הרשמה מעל"ה (5%) - 655 ₪

מועדי המפגשים

2022:
13 נובמבר, 20 נובמבר, 27 נובמבר, 4 דצמבר, 11 דצמבר
2023:
1 ינואר, 8 ינואר, 15 ינואר