העולם – סביבות חיים

ד"ר דניאל זלדס בעל תואר דוקטור באלקטורו – פיזיולוגיה מהאוניברסיטה העברית בירושלים.
במסעו סביב העולם ב-1831 נדהם דארווין מכך שכל יצור חי - קרחון, יער, מידבר - מותאם לסביבתו. ואכן, מנגנוני החיים מדהימים בגמישותם, ולאורך האבולוציה הותאמו המינים החיים כמעט לכל סביבה קיימת. בקורס זה נסקור סביבות חיים שונות, ונבחן מה הן ההתאמות ההתנהגותיות, האנטומיות והפיסיולוגיות שמאפשרות ליצורים חיים לשרוד בכל סביבה, תהיה זו קיצונית ככל שתהיה. 
אין צורך בהשכלה קודמת בתחום המדעים.
תכנית הקורס
המצולות
כיצד נודעה לנו המפה הטופוגרפית של קרקע האוקיינוס: נכיר את ההיבטים השונים (בעמוד המים, בקרקע האוקיינוס, ובאזורים יוצאי דופן, כמו המעשנות ההידרו-תרמיות), ואת מאפייני בעלי החיים המאפשרים להם להתאים את עצמם לסביבות השונות. ​
החיים בקטבים
כיצד מצליחות תולעים זעירות לחיות בקרח כשטמפרטורת גופן מתחת לטמפרטורת הקיפאון? בהרצאה נבחן את ההבדלים הגיאוגרפיים בין שני הקטבים, וכיצד הבדלים אלו באים לידי ביטוי בשרשרות המזון הימיות והיבשתיות בהם.​
עולם המערות
דג המערות העיוור יכול לשרוד שנתיים בלי לאכול כלל. בהרצאה נבחן כיצד בעלי חיים מצליחים לשרוד בסביבה דלת-משאבים וחשוכה שכזו, ומה הם התהליכים הגיאולוגים המעצבים את עולם המערות.​
המידבר
הירבוען ממידבריות צפון אמריקה מצליח לחיות ללא שתייה כלל. נשמע באילו שיטות התנהגותיות, פיסיולוגיות ואנטומיות משתמשים בעלי חיים וצמחים כדי לשרוד בסביבה יבשה ולוהטת זו. ​
יער הגשם הטרופי
יער הגשם הטרופי הוא הסביבה הצפופה ביותר מבחינת הביומסה ועושר המינים כאחד. כדי להבין מה מאפשר צפיפות זו עלינו להבין את חברת הצמחים המקיימת אותה, ואת יחסיה עם בעלי החיים.​
האקולוגיה של העיר
העיר, שבעיני רוחנו היא יצירה אנושית ששייכת לנו, היא בו בזמן גם חלק מהטבע. כיצד מסתגלים בעלי חיים וצמחים שפולשים אל העיר כדי לשרוד בתנאים המיוחדים שאנחנו עיצבנו לצרכינו.​

מרכזי לימוד, תאריכים ומחירים

בית איילה,שד' בן גוריון 13, תל-אביב / מפה
6 מפגשים:ימי חמישי, 11:30-13:00
החל מ--1 / פירוט מחירים
הרשמה מאוחרת
מחיר מלא/ תלמיד חדש באסכולות - 510 ₪
תלמיד ותיק 5% - 480 ₪
בני זוג/ משפחה 5% - 480 ₪
טרום הרשמה מעל"ה (5%) - 480 ₪

מועדי המפגשים

2023:
15 יוני, 22 יוני, 29 יוני, 13 יולי, 20 יולי, 3 אוגוסט