עשור לאחר "האביב הערבי"

פרופ' עוזי רבי ראש החוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה וראש מרכז דיין ללימודי המזה"ת באוניברסיטת תל-אביב
במלאות עשור ל"אביב הערבי" נתחקה אחר המתרחש כיום בחברות הערביות במזרח התיכון, ונשרטט את הדינמיקה הייחודית לכל אחת מהן. נעמוד גם על שינויי התפיסה שכפו עליהן חילופי המשמרות בין מעצמות, קיומה של אוכלוסייה צעירה בעלת אוריינות דיגיטלית, והצורך להתמודד עם קשיים כלכליים-חברתיים בעולם רווי אי-ודאות.

מרכזי לימוד, תאריכים ומחירים