נפש פנימהצוהר לעולמם הפנימי של גיבורי התנ"ך

גיבורי המקרא הם לרוב דמויות מורכבות ובעלות תכונות רבות ולעיתים אף סותרות. תכונות אלו מניעות את פעולותיהן ואת מהלך הסיפור המקראי. בסידרת הרצאות זו נתוודע להילכי הנפש של גיבורים וגיבורות מקראיים, ונעמוד על היבטים פסיכולוגיים של התנהגותן.

מרכזי לימוד, תאריכים ומחירים