עגנון המופלא

שורה של יצירות מופת פרי עטו של ש"י עגנון, גאון הפרוזה העברית, שלא נידונו בעבר. בראייה חדשה, מעמיקה ומסעירה, המתבססת על מקורות יניקתו היהודיים של חתן פרס נובל, ועל מכלול מפעלו הספרותי רחב היריעה, יידונו היצירות הבאות:
תכנית הקורס - סמסטר א
"תהילה" / ניסיון להבין לעומק את עולמה של הישישה הירושלמית הפלאית החיה לפנים מן החומה – האומנם צדקת גמורה הייתה, או אישה שהקסם שהילכה על דורות של קוראים, היה אך ורק מקסם שווא. (בתוך "עד הנה")
שני תלמידי חכמים / דרמה כובשת לב, מפסגות הפרוזה של עגנון, על עולמם של שני למדנים יהודיים, שאופיים ומוצאם החברתי השונה, מובילים אותם מידידות אמיצה לשנאה תהומית. (בתוך "סמוך ונראה")
המלבוש / המלבוש שחייט זקן נתבקש לתפור לשר, מלבוש שמעולם אינו מגיע לידי גמר, נעשה למטאפורה מזעזעת על החיים ופשרם הסתום, שלעולם אינו מתפענח. (בתוך "עד הנה")
סיפור פשוט / משולש רומנטי שבו נקרע הירשל הורביץ בין אהבתו לבלומה, המשרתת לבין מחויבותו לאשתו מינה, פרשנות מפתיעה לסיפור מוכר (בתוך "על כפות המנעול")
עד הנה / ימי מלחה"ע הראשונה בברלין, בלייפציג, הם מרחב הזמן והמקום שבהם מברר עגנון את יחסו העמוק ל"ספר" העברי. (בתוך"עד הנה")
הסימן/איברי המשיח/הסייף / שלושה סיפורים קצרים, שבמרכזם פגישות אפופות סוד עם שלושה מגדולי השירה העברית (בתוך "פתחי דברים", "האש והעצים", "בתוך תכריך של סיפורים")
קשרי קשרים / עולמו הסכיזופרני של הגיבור העגנוני
המזל דגים / סאטירה אכזרית על דגים ואנשים ועל רעבתנות ומעשה האמנות הם שני ציריה של יצירת מופת מאוחרת, פנינה שנחבאת בין דפיו של הספר "עיר ומלואה"
תכנית הקורס - סמסטר ב
בחנותו של מר לובלין / רלייפציג, תושביה היהודים והגויים ובמרכז חנותו של מר לובלין, הם מעבדה מעוררת השתאות לבדיקת מצבו של האדם בעתות המצוקה והרעב של מלחמת העולם הראשונה
האדונית והרוכל / אלגוריה מקפיאת דם על יחסי יהודים ונוצרים, שנכתבה בעצם ימי החורבן הגדול שירד על יהדות מזרח אירופה. (בתוך "סמוך ונראה")
הנשיקה הראשונה / סיפור חידתי שעגנון בחר לפרסמו בכתב העת "קשת", שנטה ל"כנעניות", ויש בו משיכה לעולם הנוצרי ואהבה בעלת גוון הומוסקסואלי מרומז. (בתוך "פתחי דברים")
גילוי אליהו / דמותו של התשבי והמטמורפוזה שעברה מהר הכרמל המקראי ועד מז'יבוז' של ימי הבעל שם טוב, כפי שהיא מעוצבת בשלושה סיפורים – "גילוי אליהו" ("האש והעצים"), "גילוי אליהו" ("סיפורי הבעש"ט") ו־"סיפורו של אליהו" (ספר סופר וסיפור").
מעשה רבי גדיאל התינוק / ניקולאי השני היה צאר אנטישמי, שסיבך את רוסיה בשתי מלחמות הרסניות. מלחמת העולם הראשונה והמהפכה ברוסיה הביאו עליו ועל משפחתו את סופם.
השיר אשר הושר / על ר' נחמן מברסלב, הצדיק המופלא והמסתורי שבגלריית האישים החסידיים, ועל סיפוריו המיסטיים, שיש הרואים בהם את מעוררי ההשראה המרכזיים לסיפורי "ספר המעשים" של עגנון ,כפי שהוא בא לכלל ביטוי ביצירתו. (בתוך "סמוך ונראה")
לאחר הסעודה / "הסעודה הגדולה הגיעה לסופה, פתאום הגיעה סופה של הסעודה, ממש בתוך הסעודה בא קצה של העודה" כך נפתח סיפורו המטלטל של עגנון המתאר באופן סמלי את יציאתו של אדם מן העולם. (בתוך "לפנים מן החומה")
שדרכם ליטול ואין דרכם ליתן / על רקע מחלוקת צאנז־סדיגורה שהסעירה את מזרח אירופה החסידית במאה ה־19, מתבונן עגנון

מרכזי לימוד, תאריכים ומחירים

מוזיאון המדע ירושלים,מוזיאון המדע, גבעת רם, ירושלים / מפה
8 מפגשים:ימי חמישי, 18:00-19:30
החל מ--1 / פירוט מחירים
הרשמה מאוחרת
מחיר מלא/ תלמיד חדש באסכולות - 760 ₪
תלמיד ותיק 5% - 720 ₪
בני זוג/ משפחה 5% - 720 ₪

מועדי המפגשים

2019:
31 אוקטובר, 14 נובמבר, 28 נובמבר, 12 דצמבר
2020:
9 ינואר, 16 ינואר, 30 ינואר, 13 פברואר
מוזיאון המדע ירושלים,מוזיאון המדע, גבעת רם, ירושלים / מפה
8 מפגשים:ימי חמישי, 18:00-19:30
החל מ--1 / פירוט מחירים
הרשמה מאוחרת
מחיר מלא/ תלמיד חדש באסכולות - 760 ₪
תלמיד ותיק 5% - 720 ₪
בני זוג/ משפחה 5% - 720 ₪

מועדי המפגשים

2020:
5 מרץ, 19 מרץ, 26 מרץ, 16 אפריל, 30 אפריל, 4 יוני, 18 יוני, 2 יולי