אהרון אהרון
אהרון אהרון
מנכ"ל רשות החדשנות
המנכ"ל הראשון של "אפל" ישראל