שלי אשכולי
שלי אשכולי
חוקרת נשיון עברית במקרא

קורסים

גיבורות התנ"ך - ירושלים

גיבורות התנ"ך - ירושליםעל עולמן של נשים שהניעו ושינו את העלילה המקראית. נכיר את הסיפור הכתוב, אך גם את הטקסט שנשמט בעריכה ומה החסר יודע לספר לנו על העדרו

שלי אשכולי
ירושלים והסביבה
8 מפגשים
לתוכנית הקורס