ד"ר אור ליבוביץ'
ד"ר אור ליבוביץ'
המחלקה ליחסים בינלאומיים האוניברסיטה העברית