קורסים

סופרים עד שש

סופרים עד שש6 מפגשים עם סופרים ישראלים עכשוויים בהנחיית ציפי גון גרוס

ציפי גון גרוס, אשכול נבו, יעל נאמן, ישי שריד, דן בניה סרי, דרור משעני, דורית רביניאן, צרויה שלו
סדרה מקוונת
6 מפגשים
לתוכנית הקורס