מנחם (מני), יצחקי
מנחם (מני), יצחקי
ניצב בדימוס במשטרת ישראל