קורסים

מהר לעמק - מועד פתיחת הסדרה נדחה

מהר לעמק - מועד פתיחת הסדרה נדחה

אלי מגידיש, אביבית ברוקשטיין, עטר זהבי, גלעד תלם
תל אביב והמרכז
6 מפגשים
לתוכנית הקורס