סלב לייבן
סלב לייבן
מדריך סיורים באסכולות

קורסים

קצרים בתל אביב

קצרים בתל אביב

עפר רגב, יוסי גולדברג, עופר בור, שלמה סגל, אבי משה סגל, סלב לייבן
תל אביב והמרכז
6 מפגשים
לתוכנית הקורס