קורסים

שומרי הסף של הדמוקרטיה הישראלית

שומרי הסף של הדמוקרטיה הישראליתסדרת חובה לשוחרי שלטון החוק

משה לדור, דינה זילבר, גידי וייץ, דרור שטרום
תל אביב והמרכז
5 מפגשים
לתוכנית הקורס