עו"ד משה לדור
עו"ד משה לדור
פרקליט המדנה לשעבר

קורסים

שומרי הסף של הדמוקרטיה הישראלית

שומרי הסף של הדמוקרטיה הישראליתסדרת חובה לשוחרי שלטון החוק

משה לדור, דינה זילבר, גידי וייץ, דרור שטרום
תל אביב והמרכז
5 מפגשים
לתוכנית הקורס