הנריקה צימרמן
הנריקה צימרמן
כתב תחנת הטלויזיה הספרדית אנטנה 3

קורסים

המזרח התיכון: עיצומה של מהפכה

המזרח התיכון: עיצומה של מהפכה

גיורא איילנד, הנריקה צימרמן, אלון פנקס, מיכל יערי, רונית מרזן, אוריה שביט, עוזי רבי
ירושלים וסביבתה
8 מפגשים
לתוכנית הקורס