קורסים

סופרים עד שש

סופרים עד שששש פגישות עם סופרים עכשוויים בולטים

ציפי גון גרוס, אשכול נבו, יעל נאמן, ישי שריד, דן בניה סרי, א.ב. יהושע, דורית רביניאן, צרויה שלו
סדרה מקוונת
6 מפגשים
לתוכנית הקורס