קורסים

"העולם מצחיק, אז צוחקים"

"העולם מצחיק, אז צוחקים" הומור וצחוק כביטוי להשקפות ולביקורת

זיו אלכסנדרוני, דני קרמן, אפרים סידון, ירמי פינקוס
סדרה מקוונת
3 מפגשים
לתוכנית הקורס