גב' סימה שיין
גב' סימה שיין
משנה למנכ"ל במשרד לנושאי אסטרטגיים