גב' סימה שיין
גב' סימה שיין
משנה למנכ"ל במשרד לנושאי אסטרטגיים

קורסים

ראשי המועצה לביטחון לאומי מדברים

ראשי המועצה לביטחון לאומי מדברים

עוזי ארד, גיורא איילנד, יעקב נגל, דני ארדיטי , טל לב רם, סימה שיין
ירושלים והסביבה
8 מפגשים
לתוכנית הקורס