פרופ' אביעד הכהן
פרופ' אביעד הכהן
נשיא המרכז האקדמי "שערי מדע ומשפט"; מכון ון ליר בירושלים

משפטן ופובליציסט. נשיא המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט. עטור הפרס ע"ש השופט ד"ר משה זילברג למחקר משפטי מצטיין וכן אות הוקרה של ארגון "מבוי סתום" למען עגונות ומסורבות גט ועוד.​