פרופ' עוזי ארד
פרופ' עוזי ארד
המרכז הבינתחומי הרצליה, לשעבר היועץ לביטחון לאומי לראש הממשלה וראש המל"ל עמדת מדינות ערב
פרופסור לממשל, ביטחון ויחסים בינלאומיים במרכז הבינתחומי הרצליה ויו"ר המרכז לחקר כוח המגן.