זרמים ביהדות זמננו(ארכיון)

הקורס יעסוק בהתרחשויות ובתהליכים שגרמו את התפצלות היהדות לזרמים שונים בסוף המאה ה־18 ובראשית המאה ה־19 - היציאה מן הגטו, ההשכלה, העיור והאמנציפציה, ובהבחנה בין הזרמים השונים שנוצרו: החרדים, האורתודוקסיה, הקונסרבטיבים, הרפורמים, היהדות החילונית-התרבותית ועוד. נעמוד על ההבדלים העיקריים בין הזרמים הללו בכל האמור בהשקפה ובפולחן, ונתוודע למנהיגי הזרמים ולהוגי הדעות העיקריים שלהם.
תכנית הקורס
מבוא: הרקע ההיסטורי-תרבותי להתפצלות היהדות לזרמים בעת החדשה
משפינוזה עד מנדלסון
ראשית הרפורמה ביהדות
היהדות הקונסרבטיבית
היהדות החרדית
הניאו־אורתודוקסיה
הרפורמה בארצות הברית
האורתודוקסיה המודרנית
יהדות חילונית - יהדות כתרבות

מרכזי לימוד, תאריכים ומחירים

בית יד לבנים,הירקון 48, חיפה / מפה
10 מפגשים:ימי שלישי, 11:30-13:00
החל מ-675 / פירוט מחירים
הרשמה מאוחרת
מחיר מלא/ תלמיד חדש באסכולות - 715 ₪
תלמיד ותיק 5% - 675 ₪
בני זוג/ משפחה 5% - 675 ₪

מועדי המפגשים

2014:
4 מרץ, 11 מרץ, 18 מרץ, 1 אפריל, 8 אפריל, 29 אפריל, 13 מאי, 20 מאי, 27 מאי, 10 יוני