ד"ר אפרים דוידי
ד"ר אפרים דוידי
עמית הוראה להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב, עיתונאי