פרופ' אווה אילוז
פרופ' אווה אילוז
סוציולוגית וחוקרת תרבויות
נשיאת "בצלאל" לשעבר