גבריאלה סיני
גבריאלה סיני
גבריאלה סיני הינה בעלת תואר MA במנהל החינוך, עם תזה בהוראת שפות זרות למבוגרים. לסיני Bed במחשבים ומתמטיקה בחינוך.

סיני הינה בעלת מעל 10 שנות ניסיון בהוראת שפות בבית הספר לשפות של האוניברסיטה הפתוחה "דיאלוג", כולל כתיבת חומרי לימוד.