גדעון פרנק
גדעון פרנק
ראש הוועדה לאנרגיה אטומים לשעבר