פרופ'  חגית מסר ירון
פרופ' חגית מסר ירון
כיהנה כסגנית יו"ר המועצה להשכלה גבוהה, כיהנה בתפקיד נשיאת האוניברסיטה הפתוחה וסגנית הנשיא למחקר ופיתוח באוניברסיטת תל אביב
מחברת הספר ״הקפיטליזם של הידע״ ומי שכיהנה בתפקידי מפתח בעולם האקדמי והמחקרי, היתה סגנית הנשיא למחקר ופיתוח באוניברסיטת תל אביב, נשיאת האוניברסיטה הפתוחה וסגנית יו״ר המועצה להשכלה גבוהה בסדרה חדשה על מאחורי הקלעים, קווי היסוד, הפוליטיקה, האינטריגות והאינטרסים המעצבים את המחקר בישראל ובעולם.