שופט בדימוס יוסף חיים שפירא
שופט בדימוס יוסף חיים שפירא
מבקר המדינה

קורסים

שומרי הסף של הדמוקרטיה הישראלית

שומרי הסף של הדמוקרטיה הישראליתסדרת חובה לשוחרי שלטון החוק

יוסף חיים שפירא, מנחם (מני), יצחקי, משה לדור, דינה זילבר, אורי יוגב, גידי וייץ, דרור שטרום
תל אביב והמרכז
8 מפגשים
לתוכנית הקורס