שופט בדימוס יוסף חיים שפירא
שופט בדימוס יוסף חיים שפירא
מבקר המדינה