השופטת (בדימוס)  הילה גרסטל
השופטת (בדימוס) הילה גרסטל
נשיאה בדימוס של בית המשפט המחוזי מרכז-לוד, וכיום נציבת הביקורת על מערך התביעה ומייצגי המדנה בערכאות