השופטת (בדימוס)  הילה גרסטל
השופטת (בדימוס) הילה גרסטל

הקימה את בית המשפט המחוזי מרכז לוד והיתה הנשיאה הראשונה שלו. כיהנה כנציבת הביקורת על מערך התביעה ומייצגי המדינה בערכאות בשנים 2014 - 2016. כיום מגשרת פרטית.​