מרכז קריגר

רח' אליהו חכים 6 כרמל צרפתי חיפה | מפה
קווים

קווי אוטובוס 25 26 31 39

חנייה שפע.