החיים כמשחקתורת המשחקים בעידן ה"פוסט-אמת"

ד"ר חיים שפירא מתמטיקאי, פילוסוף ומומחה לתורת המשחקים
סדרת הרצאות זו עוסקת בתורת המשחקים, הסתברות וסטטיסטיקה כפי שבאות לידי ביטוי בחיי היום־יום של כולנו. נשים דגש מיוחד על טעויות והטיות, שגיאות ואשליות. במהלך הקורס יוצגו דוגמאות הרלוונטיות לפוליטיקה ותקשורת בעידן ה"פוסט-אמת"

מרכזי לימוד, תאריכים ומחירים