מיסטיקה ודתות המזרח

פרופ' יעקב רז אוניברסיטת תל-אביב
בסדרת הרצאות על מסורות מיסטיות בתרבויות אסיה נשמע על ייחוד ועל אחדות מיסטית כהגות וכפרקטיקה - מן הדאואיזם עד ימינו.

מרכזי לימוד, תאריכים ומחירים