"אביב העמים המערבי"?בין לאומיות ואוניברסליות במחשבה היהודית

ד"ר מיכה גודמן סופר וחוקר המחשבה היהודית
ההתנגשות הגדולה של ראשית המאה ה־ 21 היא בין לאומיות לבין אוניברסליות. קונפליקט זה מצוי בעיצומו בארצות הברית, באירופה וגם בישראל וקורע את החברות המערביות לגזרים. סדרת מפגשים זו תעסוק בעמדתה של המחשבה היהודית בשאלות של אוניברסליות ולאומיות, והאם ניכר בה טיפוח עליונות יהודית?

מרכזי לימוד, תאריכים ומחירים