קורסים

ממשל ואסטרטגיה

ממשל ואסטרטגיהמנחה: איתן בן אליהו

איתן בן-אליהו, ירון זליכה, איתן פרידמן, רון בן ישי, עודד שלם
סדרה מקוונת
4 מפגשים
לתוכנית הקורס